Kategorie:

Prawo po naszej stronie

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko Polski, ale także mnóstwa innych. Praworządność gwarantuje wysoki komfort życia dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że wszelkie konflikty będą rozwiązywane sprawiedliwie, przestępcy skutecznie osądzani, a na decyzje sędziów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście warto mieć świadomość, że to nie jedyne cechy praworządności – jest ich o wiele więcej. W obecnych czasach jest to temat, który bez wątpienia należy intensywnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie poszczególnych znaków szczególnych praworządności.

Wolne media

Warto mieć świadomość, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale także należy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez wątpienia wolność mediów, które muszą działać sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie bardziej szerokim ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką wszyscy jako obywatele bez wątpienia zasługujemy.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym niewątpliwie kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizacji wszelkiego typu protestów, marszów oraz innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, najczęściej powiązanych z działaniami obecnej władzy. Niewyobrażalnie kluczowe jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby obywatele mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, niezbędne są należycie funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie pojawiają się pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i nikt nie powinien w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich pracę.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi wobec prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o zatrudnienie zaufanego fachowca w tym zakresie. Na prawników również władza nie może w jakikolwiek sposób mieć wpływu, ponieważ kłóci się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie o rządzącej nami władzy to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mówimy chociażby o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych realiach ciężko wyobrazić sobie komfortowe życie w państwie, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy między innymi za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. Z tego powodu z tym warto dbać o swoje prawa i walczyć o praworządność na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia:

  1. adwokatadamsawicki.pl