Kategorie:

Obora – jakie jest jej wyposażenie?

Avatar
Opublikowane przez Ksawery

Obora dla bydła mlecznego będzie wyposażona nieco inaczej niż obora dla bydła mięsnego. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że krowy hodowane na mięso mają większe rozmiary niż te mleczne. Z tego powodu budynek, który ma być oborą powinien być dopasowany do rozmiaru zwierząt. Na dodatek podczas hodowli bydła mlecznego konieczna jest przestrzeń na dojarki – przy bydle opasowym tego problemu nie ma.

Gdzie mieszkają krowy mleczne, a gdzie opasowe?

Dzisiaj dosyć często widzi się sytuacje, gdzie krowy mięsne w miesiącach wiosennych i letnich znajduję się na pastwisku, a w zimniejsze dni zwierzęta są w oborach. Krowy opasowe nie wymagają szczególnie dopasowanych pomieszczeń. Najczęściej dostateczna jest stodoła ze słomą na podłodze. Spotykany jest także model, kiedy to krowy przebywają cały rok na pastwisku i mają jedynie dostęp do jakiegoś pomieszczenia, w którym mają możliwość schowania się w trakcie śniegu albo dużego mrozu.

W przypadku krów mlecznych przeważnie nie korzysta się z chowu na pastwisku. Żywienie krów mlecznych jest niezmiernie ważna i od niej zależy jakiej jakości będzie mleko i ile go będzie. Z tego powodu bydło mleczne najczęściej będzie stało w oborach, żeby dokumentnie dbać o to ile i jakie jedzenie krowy zjadają.

Rodzaje obory dla bydła

Zarówno bydło mięsne, jak i mleczne można trzymać w oborach stanowiskowych oraz wolnostanowiskowych. Metody wolnostanowiskowe mogą się dzielić na takie ze ściółką i bez niej i najpopularniejszym systemem bywają takie ze słomą. 

Przyjęło się, że obory stanowiskowe budowane są w przypadku gdy gospodarz posiada 40 lub mniej sztuk bydła. Wolnostanowiskowe dla odmiany są wtedy kiedy hodowca posiada chów mieszany lub więcej niż 40-50 krów hodowanych na mięso. Warto wiedzieć, że przy oborach wolnostanowiskowych konieczne jest posiadanie osobnego miejsca, tak zwanej izolatki, dla krów chorych lub takich, u których wydaje nam się, że mogą być chore.

Obory stanowiskowe to budynki, w których są oddzielne stanowiska, w których krowy są zamocowane łańcuchem w jednym miejscu. Często spotykane są w takich pomieszczeniach ruszta dla bydła, które ukazują bezściołowy system stanowiskowy i ograniczają pracę w trakcie standardowych przeglądów krów. Przy każdym stanowisku krowa musi posiadać poidło i stół paszowy. Wymiary rusztu dla bydła nie będą zawsze identyczne – są one dostosowywane do wielkości i rasy bydła. W ten sposób wyróżniamy stanowiska krótkie, średnie i długie. 

Jakie jeszcze akcesoria są w oborze?

Przy oborze wolnostanowiskowej bezściołowej popularne są betonowe podłogi, które mają wyznaczone legowisko. Legowisko przeważnie wyłożone jest właściwą matą przykładowo gumową. 

W przypadku pomieszczeń ściołowych konieczne będzie wyściełanie ich. Doskonale do tego zda egzamin słoma.

Jeżeli organizujemy oborę uwięzową i decydujemy się na ruszta dla bydła, to konieczne będzie kupienie maty gumowej lub piasku. W przypadku stanowisk ściołowych – słoma, którą trzeba każdego dnia sprzątać i wykładać nową. 

W sytuacji chowu bydła mlecznego niesamowicie istotne jest dostarczenie im światła dziennego, ponieważ wpływa to na jakość i ilość mleka, które krowy mają. Przy tego typu hodowli przydatne jest również zrobienie hali udojowej, która powinna być wyposażona w dojarki. 

Następną bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu. Od tego zależy zdrowie i wydajność krów. Żeby mikroklimat był dopasowany trzeba zapewnić właściwe warunki klimatyczne. Nie bez znaczenia jest także materiał, z którego wykonano budynek i jego kubatura oraz sposób hodowania krów. Krowy wolą mieszkać w niższych temperaturach. Idealna powinna być taka między -7 a 18℃. Jeżeli zwierzęta mieszkają w głębokiej ściółce to temperatura w pomieszczeniu automatycznie będzie trochę wyższa. Dodatkowo należy zapewnić odpowiednią przepływ powietrza – krowy przebywając w oborze emitują dwutlenek węgla, ciepło oraz parę wodną. Bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza, mieszkanie w pomieszczeniu może być nieodpowiedzialne. Jeżeli nie ma możliwości aby umożliwić naturalną wentylację to niezbędne będzie ulokowanie takiej mechanicznej. W takim momencie powinno się przede wszystkim sprawdzić rozmieszczenie otworów nawiewnych, tak żeby były rozłożone jak najbardziej w jednakowych odstępach i żeby zimą powietrze nie było skierowane wprost na krowy.

Źródło: https://ruszta-betonowe.pl/