Kategorie:

Czym jest i jakie uprawnienia daje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi ukończyć kurs SEP. Wydaje się jednak, że mało kto wie, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się je przeprowadza. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony Centrum Kształcenia Zawodowego w Wieliczce k. Krakowa – https://www.csz.pl/kursy/kurs-energetyczny/

Wiele osób ma możliwości do działania w branży elektrycznej i gazowej. Oczywiście niezbędna jest profesjonalna wiedza, a następnie doświadczenie. Łatwiejsze bywa to w sytuacji osób kończących rozmaite szkoły oferujące przedmioty i specjalizacje tego typu. Są to różnego rodzaju technika zawodowe bądź szkoły zawodowe.

Ostatnio kursy zawodowe SEP zyskują na dużej popularności. Ma to związek z tym, że jest niewiele osób, które mają stosowne uprawnienia gazowe. Żeby zatem uzupełnić lukę na rynku, osoby zainteresowane tą dziedziną decydują się na przejście kursu zawodowego.

Co to jest kurs SEP?

Kursy SEP to nazwa potoczna. Często stosuje się określenie uprawnienia SEP. Kursy zawodowe dające uprawnienia gazowe zaczerpnęły swą nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Tak nazywa się Stowarzyszenie, które ma możliwość egzaminować, a także nadawać uprawnienia w kwestii uprawnień energetycznych, wśród których znajdują się uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe czy też uprawnienia cieplne.

Przede wszystkim kurs SEP jest swojego rodzaju szkoleniem dodatkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Szanse na rynku pracy

Znaczna liczba pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być bardzo przydatne na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach zaliczenie tego kursu jest niezbędne.

Warunki, w jakich uprawnienia gazowe okażą się nieodzowne określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje związane z uprawnieniami gazowymi będą niezbędne w momencie, kiedy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • maszyny elektrotermiczne,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • urządzenia techniki wojskowej bądź uzbrojenia,
  • urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic.

Jak widać istnieje wiele sytuacji, w jakich kwalifikacje są niezbędne, a to tylko część z nich. Nie posiadając uprawnień niestety nie jesteśmy w stanie wykonać wielu zleceń, przez to możemy mniej zarobić, a także mamy większą konkurencję. W dziedzinie elektrycznej wyłania się coraz więcej firm, a większość z nich nie posiada uprawnień. Gdy zainwestujemy w szkolenia i naukę, w późniejszym czasie zyskamy dostęp do klientów, do których dostęp ma tylko niewielkie grono firm.

Jak przebiega kurs SEP?

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 w większości przypadków trwają tylko jeden dzień oraz są złożone z trzech etapów. W obecnych czasach istnieje też sposobność wzięcia udział w kursie online, jest to jeszcze większym ułatwieniem w momencie, kiedy jesteśmy mieszkańcem niewielkiej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak ciężkie, jak może się wydawać. Dlatego opłaca się zainwestować w kurs i być przed konkurencją.

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem uprawnień w danej dziedzinie.

Ukończenie szkolenia SEP jest obecnie niezwykle doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy gazownictwem. Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także pozycję na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.